برخورد 9 دستگاه خودرو در جاده دامغان ـ شاهرود/ حادثه تلفات جانی نداشته است

برخورد 9 دستگاه خودرو در جاده دامغان ـ شاهرود/ حادثه تلفات جانی نداشته است
رئیس پلیس‌راه استان سمنان از برخورد 9 دستگاه خودرو در جاده دامغان ـ شاهرود خبر داد و گفت: این حادثه تلفات جانی نداشته است.

برخورد 9 دستگاه خودرو در جاده دامغان ـ شاهرود/ حادثه تلفات جانی نداشته است

رئیس پلیس‌راه استان سمنان از برخورد 9 دستگاه خودرو در جاده دامغان ـ شاهرود خبر داد و گفت: این حادثه تلفات جانی نداشته است.
برخورد 9 دستگاه خودرو در جاده دامغان ـ شاهرود/ حادثه تلفات جانی نداشته است

View more posts from this author