برد تیم والیبال جوانان اردبیل مقابل یزد

برد تیم والیبال جوانان اردبیل مقابل یزد
تیم والیبال جوانان استان اردبیل با پیروزی مقابل تیم قدرتمند یزد به فینال رقابت‌های جوانان کشور رسید.

برد تیم والیبال جوانان اردبیل مقابل یزد

تیم والیبال جوانان استان اردبیل با پیروزی مقابل تیم قدرتمند یزد به فینال رقابت‌های جوانان کشور رسید.
برد تیم والیبال جوانان اردبیل مقابل یزد

خبرگزاری مهر

View more posts from this author