برقراری تردد دوطرفه در محور هراز/ جاده لغزنده است

برقراری تردد دوطرفه در محور هراز/ جاده لغزنده است
رئیس اداره راه و شهرسازی لاریجان گفت: هم‌اکنون تردد محور هراز از دو سمت آمل به تهران و بالعکس برقرار است و شاهد لغزندگی در این محور هستیم.

برقراری تردد دوطرفه در محور هراز/ جاده لغزنده است

رئیس اداره راه و شهرسازی لاریجان گفت: هم‌اکنون تردد محور هراز از دو سمت آمل به تهران و بالعکس برقرار است و شاهد لغزندگی در این محور هستیم.
برقراری تردد دوطرفه در محور هراز/ جاده لغزنده است

بک لینک

View more posts from this author