برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری سالگرد عروج ملکوتی امام(ره) صورت گرفته است

برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری سالگرد عروج ملکوتی امام(ره) صورت گرفته است
نماینده وزارت کشور در برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام راحل(ره) گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر بیست و هفتمین سالگرد عروج ملکوتی امام خمینی(ره) صورت گرفته است.

برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری سالگرد عروج ملکوتی امام(ره) صورت گرفته است

نماینده وزارت کشور در برگزاری مراسم سالگرد ارتحال امام راحل(ره) گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر بیست و هفتمین سالگرد عروج ملکوتی امام خمینی(ره) صورت گرفته است.
برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری سالگرد عروج ملکوتی امام(ره) صورت گرفته است

مرکز فیلم

View more posts from this author