برنامه‌ریزی‌ مسائل شهری بر پایه اقتصاد مقاومتی باشد

برنامه‌ریزی‌ مسائل شهری بر پایه اقتصاد مقاومتی باشد
عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: برنامه‌ریزی‌ برای سازماندهی مسائل شهری، باید بر پایه‌ اقتصاد مقاومتی باشد تا علاوه بر کاهش هزینه‌ها، بیشترین بهره‌وری را نیز در فعالیت‌های شهرداری شاهد باشیم.

برنامه‌ریزی‌ مسائل شهری بر پایه اقتصاد مقاومتی باشد

عضو شورای اسلامی شهر کرج گفت: برنامه‌ریزی‌ برای سازماندهی مسائل شهری، باید بر پایه‌ اقتصاد مقاومتی باشد تا علاوه بر کاهش هزینه‌ها، بیشترین بهره‌وری را نیز در فعالیت‌های شهرداری شاهد باشیم.
برنامه‌ریزی‌ مسائل شهری بر پایه اقتصاد مقاومتی باشد

فروش بک لینک

car

View more posts from this author