برنامه‌ریزی برای حضور ورزشکاران ورزش‌های رزمی در پارک بانوان زنجان

برنامه‌ریزی برای حضور ورزشکاران ورزش‌های رزمی در پارک بانوان زنجان
مدیر پارک بانوان شهر زنجان از برنامه‌ریزی برای برگزاری برنامه ورزشی در این پارک خبر داد و گفت: این برنامه‌ها روز سه‌شنبه با حضور ورزشکاران ورزش‌های رزمی در محل این پارک ادامه می‌یابد.

برنامه‌ریزی برای حضور ورزشکاران ورزش‌های رزمی در پارک بانوان زنجان

مدیر پارک بانوان شهر زنجان از برنامه‌ریزی برای برگزاری برنامه ورزشی در این پارک خبر داد و گفت: این برنامه‌ها روز سه‌شنبه با حضور ورزشکاران ورزش‌های رزمی در محل این پارک ادامه می‌یابد.
برنامه‌ریزی برای حضور ورزشکاران ورزش‌های رزمی در پارک بانوان زنجان

دانلود ها پلاس

View more posts from this author