برنامه‌های سالروز ارتحال امام خمینی‌(ره) در قزوین تشریح شد

برنامه‌های سالروز ارتحال امام خمینی‌(ره) در قزوین تشریح شد
رئیس شورای هماهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی قزوین برنامه‌های سالروز ارتحال امام خمینی‌(ره) را در استان تشریح کرد.

برنامه‌های سالروز ارتحال امام خمینی‌(ره) در قزوین تشریح شد

رئیس شورای هماهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی قزوین برنامه‌های سالروز ارتحال امام خمینی‌(ره) را در استان تشریح کرد.
برنامه‌های سالروز ارتحال امام خمینی‌(ره) در قزوین تشریح شد

اسکای نیوز

View more posts from this author