برپایی غرفه اطلاع‌ رسانی و نمایشگاه صنایع دستی در پایانه مرزی مهران

برپایی غرفه اطلاع‌ رسانی و نمایشگاه صنایع دستی در پایانه مرزی مهران
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری مهران از ایجاد غرفه اطلاع‌‌رسانی و نمایشگاه صنایع دستی در پایانه مرزی و بین‌المللی مهران خبر داد.

برپایی غرفه اطلاع‌ رسانی و نمایشگاه صنایع دستی در پایانه مرزی مهران

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری مهران از ایجاد غرفه اطلاع‌‌رسانی و نمایشگاه صنایع دستی در پایانه مرزی و بین‌المللی مهران خبر داد.
برپایی غرفه اطلاع‌ رسانی و نمایشگاه صنایع دستی در پایانه مرزی مهران

خبر دانشجویی

میهن دانلود

View more posts from this author