برپایی 11 بوستان معرفت ویژه کودکان و نوجوانان در زنجان

برپایی 11 بوستان معرفت ویژه کودکان و نوجوانان در زنجان
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان از برپایی 11 بوستان معرفت ویژه کودکان و نوجوانان در زنجان خبر داد و گفت: برنامه‌های این بوستان‌‎ها با همکاری تنگاتنگ مبلغان اجرایی می‌شود.

برپایی 11 بوستان معرفت ویژه کودکان و نوجوانان در زنجان

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان از برپایی 11 بوستان معرفت ویژه کودکان و نوجوانان در زنجان خبر داد و گفت: برنامه‌های این بوستان‌‎ها با همکاری تنگاتنگ مبلغان اجرایی می‌شود.
برپایی 11 بوستان معرفت ویژه کودکان و نوجوانان در زنجان

اسکای نیوز

View more posts from this author