برگزاری جشنواره رسانه‌ای رسانا در چهارمحال و بختیاری

برگزاری جشنواره رسانه‌ای رسانا در چهارمحال و بختیاری
مسؤول دبیرخانه طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه‌زدایی دینی در چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با برگزاری بیست و سومین طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه‌زدایی دینی جشنواره رسانه‌ای رسانا در این استان برگزار می‌شود.

برگزاری جشنواره رسانه‌ای رسانا در چهارمحال و بختیاری

مسؤول دبیرخانه طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه‌زدایی دینی در چهارمحال و بختیاری گفت: همزمان با برگزاری بیست و سومین طرح تقویت مبانی اعتقادی و شبهه‌زدایی دینی جشنواره رسانه‌ای رسانا در این استان برگزار می‌شود.
برگزاری جشنواره رسانه‌ای رسانا در چهارمحال و بختیاری

عکس های داغ جدید

View more posts from this author