برگزاری جشن میلاد فاطمی در خیمه معرفت جمکران

برگزاری جشن میلاد فاطمی در خیمه معرفت جمکران
مسئول فرهنگی ناحیه یک اوقاف شهرستان قم از برگزاری جشن میلاد فاطمی در بقاع متبرکه و خیمه‌های شاخص طرح آرامش بهاری خبر داد.

برگزاری جشن میلاد فاطمی در خیمه معرفت جمکران

مسئول فرهنگی ناحیه یک اوقاف شهرستان قم از برگزاری جشن میلاد فاطمی در بقاع متبرکه و خیمه‌های شاخص طرح آرامش بهاری خبر داد.
برگزاری جشن میلاد فاطمی در خیمه معرفت جمکران

دانلود سریال

اندروید

View more posts from this author