برگزاری جلسات تفسیر قرآن در 40 مسجد قم ویژه ماه رمضان

برگزاری جلسات تفسیر قرآن در 40 مسجد قم ویژه ماه رمضان
مدیر اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری جلسات تفسیر قرآن در 40 مسجد ویژه ماه مبارک رمضان خبر داد.

برگزاری جلسات تفسیر قرآن در 40 مسجد قم ویژه ماه رمضان

مدیر اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری جلسات تفسیر قرآن در 40 مسجد ویژه ماه مبارک رمضان خبر داد.
برگزاری جلسات تفسیر قرآن در 40 مسجد قم ویژه ماه رمضان

عکس

View more posts from this author