برگزاری دوره مربیگری درجه 2 ووشو در زنجان

برگزاری دوره مربیگری درجه 2 ووشو در زنجان
دبیر هیأت ووشوی استان زنجان گفت یک دوره کلاس مربیگری درجه 2 ووشو در زنجان برگزار می‌شود.

برگزاری دوره مربیگری درجه 2 ووشو در زنجان

دبیر هیأت ووشوی استان زنجان گفت یک دوره کلاس مربیگری درجه 2 ووشو در زنجان برگزار می‌شود.
برگزاری دوره مربیگری درجه 2 ووشو در زنجان

View more posts from this author