برگزاری رزمایش پدافند پرتویی و شیمیایی حضرت روح‌الله(ره) در کاشان

برگزاری رزمایش پدافند پرتویی و شیمیایی حضرت روح‌الله(ره) در کاشان
فرماندار کاشان گفت: رزمایش پدافند پرتویی و شیمیایی حضرت روح‌الله(ره) در محدوده‌ای به وسعت 14 کیلومتر از سایت غنی‌سازی شهید احمدی روشن در منطقه کاشان برگزار می‌شود.

برگزاری رزمایش پدافند پرتویی و شیمیایی حضرت روح‌الله(ره) در کاشان

فرماندار کاشان گفت: رزمایش پدافند پرتویی و شیمیایی حضرت روح‌الله(ره) در محدوده‌ای به وسعت 14 کیلومتر از سایت غنی‌سازی شهید احمدی روشن در منطقه کاشان برگزار می‌شود.
برگزاری رزمایش پدافند پرتویی و شیمیایی حضرت روح‌الله(ره) در کاشان

ساخت بنر

View more posts from this author