برگزاری مانور زلزله در بندرلنگه/ احداث مکانی برای اسکان اضطراری در شهرستان بندرلنگه

برگزاری مانور زلزله در بندرلنگه/ احداث مکانی برای اسکان اضطراری در شهرستان بندرلنگه
رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان بندرلنگه با اشاره به برگزاری مانور زلزله در15 آذرماه امسال از احداث اسکان اضطراری در مواجه با حوادث غیر مترقبه در این شهرستان خبر داد.

برگزاری مانور زلزله در بندرلنگه/ احداث مکانی برای اسکان اضطراری در شهرستان بندرلنگه

رئیس جمعیت هلال احمرشهرستان بندرلنگه با اشاره به برگزاری مانور زلزله در15 آذرماه امسال از احداث اسکان اضطراری در مواجه با حوادث غیر مترقبه در این شهرستان خبر داد.
برگزاری مانور زلزله در بندرلنگه/ احداث مکانی برای اسکان اضطراری در شهرستان بندرلنگه

View more posts from this author