برگزاری مانور سراسری ایمنی در برابر زلزله در ملایر

برگزاری مانور سراسری ایمنی در برابر زلزله در ملایر
رئیس جمعیت جوانان هلال احمر ملایر از برگزاری مانور سراسری ایمنی در برابر زلزله 15 آذرماه در مدارس شهرستان ملایر خبر داد.

برگزاری مانور سراسری ایمنی در برابر زلزله در ملایر

رئیس جمعیت جوانان هلال احمر ملایر از برگزاری مانور سراسری ایمنی در برابر زلزله 15 آذرماه در مدارس شهرستان ملایر خبر داد.
برگزاری مانور سراسری ایمنی در برابر زلزله در ملایر

View more posts from this author