برگزاری محفل شعر رضوی در قزوین

برگزاری محفل شعر رضوی در قزوین
محفل شعر رضوی به بهانه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در استان قزوین برگزار می‌شود.

برگزاری محفل شعر رضوی در قزوین

محفل شعر رضوی به بهانه سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی در استان قزوین برگزار می‌شود.
برگزاری محفل شعر رضوی در قزوین

مجله اتومبیل

View more posts from this author