برگزاری مراسم نورافشانی میلاد امام زمان(عج) در سیمرغ

برگزاری مراسم نورافشانی میلاد امام زمان(عج) در سیمرغ
رئیس اداره تبلیغات اسلامی سیمرغ گفت: در سال‌جاری در کنار برگزاری ایستگاه‌های صلواتی برای نخستین‌بار مراسم نورافشانی شب میلاد امام زمان(عج) در این شهرستان برگزار می‌شود.

برگزاری مراسم نورافشانی میلاد امام زمان(عج) در سیمرغ

رئیس اداره تبلیغات اسلامی سیمرغ گفت: در سال‌جاری در کنار برگزاری ایستگاه‌های صلواتی برای نخستین‌بار مراسم نورافشانی شب میلاد امام زمان(عج) در این شهرستان برگزار می‌شود.
برگزاری مراسم نورافشانی میلاد امام زمان(عج) در سیمرغ

اسکای نیوز

View more posts from this author