برگزاری مسابقات بزرگ قهرمانی کشور کیک‌بوکسینگ در قزوین / میزبانی 6 مسابقه قهرمانی کشور در قزوین

برگزاری مسابقات بزرگ قهرمانی کشور کیک‌بوکسینگ در قزوین / میزبانی 6 مسابقه قهرمانی کشور در قزوین
رئیس هیأت ورزش‌های رزمی استان قزوین از برگزاری مسابقات بزرگ قهرمانی کشور کیک‌بوکسینگ جام ریاست جمهوری (گرامیداشت شهید رجایی) به میزبانی این استان خبر داد.

برگزاری مسابقات بزرگ قهرمانی کشور کیک‌بوکسینگ در قزوین / میزبانی 6 مسابقه قهرمانی کشور در قزوین

رئیس هیأت ورزش‌های رزمی استان قزوین از برگزاری مسابقات بزرگ قهرمانی کشور کیک‌بوکسینگ جام ریاست جمهوری (گرامیداشت شهید رجایی) به میزبانی این استان خبر داد.
برگزاری مسابقات بزرگ قهرمانی کشور کیک‌بوکسینگ در قزوین / میزبانی 6 مسابقه قهرمانی کشور در قزوین

اس ام اس جدید

View more posts from this author