برگزاری مسابقات ورزشی شهرستان بویراحمد با حضور 4 هزار و 500 دانش‌آموز

برگزاری مسابقات ورزشی شهرستان بویراحمد با حضور 4 هزار و 500 دانش‌آموز
مسوول تربیت‌بدنی آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد از برگزاری مسابقات ورزشی این شهرستان با حضور 4 هزار و 500 دانش‌آموز دختر و پسر خبر داد.

برگزاری مسابقات ورزشی شهرستان بویراحمد با حضور 4 هزار و 500 دانش‌آموز

مسوول تربیت‌بدنی آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد از برگزاری مسابقات ورزشی این شهرستان با حضور 4 هزار و 500 دانش‌آموز دختر و پسر خبر داد.
برگزاری مسابقات ورزشی شهرستان بویراحمد با حضور 4 هزار و 500 دانش‌آموز

View more posts from this author