برگزاری نخستین جشنواره گلاب‌گیری در مرکز مازندران + تصاویر

برگزاری نخستین جشنواره گلاب‌گیری در مرکز مازندران + تصاویر
نخستین جشنواره گلاب‌گیری از روز جمعه 31 اردیبهشت ماه در روستای کلیج‌کلا منطقه دودانگه ساری درحالی برگزار شد که عطر گل‌محمدی کل مکان برگزاری را پر کرده بود.

برگزاری نخستین جشنواره گلاب‌گیری در مرکز مازندران + تصاویر

نخستین جشنواره گلاب‌گیری از روز جمعه 31 اردیبهشت ماه در روستای کلیج‌کلا منطقه دودانگه ساری درحالی برگزار شد که عطر گل‌محمدی کل مکان برگزاری را پر کرده بود.
برگزاری نخستین جشنواره گلاب‌گیری در مرکز مازندران + تصاویر

روزنامه قانون

View more posts from this author