برگزاری نخستین مرحله چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال‌احمر

برگزاری نخستین مرحله چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال‌احمر
همزمان با سراسر کشور مرحله نخست چهارمین دوره انتخابات مجامع شهرستانی و استانی جمعیت هلال‌احمر طی اردیبهشت‌ماه سال جاری در قزوین برگزار می‌شود.

برگزاری نخستین مرحله چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال‌احمر

همزمان با سراسر کشور مرحله نخست چهارمین دوره انتخابات مجامع شهرستانی و استانی جمعیت هلال‌احمر طی اردیبهشت‌ماه سال جاری در قزوین برگزار می‌شود.
برگزاری نخستین مرحله چهارمین دوره انتخابات مجامع جمعیت هلال‌احمر

بک لینک

View more posts from this author