برگزاری همایش «سبک زیبای زندگی با محوریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» در کاشان

برگزاری همایش «سبک زیبای زندگی با محوریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» در کاشان
مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان از برگزاری همایش «سبک زیبای زندگی با محوریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» در این شهرستان خبر داد.

برگزاری همایش «سبک زیبای زندگی با محوریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» در کاشان

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان از برگزاری همایش «سبک زیبای زندگی با محوریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» در این شهرستان خبر داد.
برگزاری همایش «سبک زیبای زندگی با محوریت فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی» در کاشان

موسیقی

View more posts from this author