برگزاری همایش پیاده‌روی آغاز امامت حضرت صاحب‌الزمان‌(عج) در یاسوج+تصاویر

برگزاری همایش پیاده‌روی آغاز امامت حضرت صاحب‌الزمان‌(عج) در یاسوج+تصاویر
همایش پیاده‌روی آغاز امامت حضرت صاحب‌الزمان‌(عج) در یاسوج برگزار شد.

برگزاری همایش پیاده‌روی آغاز امامت حضرت صاحب‌الزمان‌(عج) در یاسوج+تصاویر

همایش پیاده‌روی آغاز امامت حضرت صاحب‌الزمان‌(عج) در یاسوج برگزار شد.
برگزاری همایش پیاده‌روی آغاز امامت حضرت صاحب‌الزمان‌(عج) در یاسوج+تصاویر

View more posts from this author