برگزاری همایش پیاده‌روی و جشنواره اسب اصیل کرد در کرمانشاه

برگزاری همایش پیاده‌روی و جشنواره اسب اصیل کرد در کرمانشاه
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی و جشنواره اسب اصیل کرد در این استان طی روزهای آینده خبر داد.

برگزاری همایش پیاده‌روی و جشنواره اسب اصیل کرد در کرمانشاه

مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی و جشنواره اسب اصیل کرد در این استان طی روزهای آینده خبر داد.
برگزاری همایش پیاده‌روی و جشنواره اسب اصیل کرد در کرمانشاه

بک لینک رنک 7

تلگرام

View more posts from this author