برگزاری پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در استان مرکزی

برگزاری پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در استان مرکزی
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی گفت: پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی برگزار می‌شود.

برگزاری پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در استان مرکزی

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان مرکزی گفت: پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی برگزار می‌شود.
برگزاری پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم سبز در استان مرکزی

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author