برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای برای هیأت‌های ورزشی کردستان

برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای برای هیأت‌های ورزشی کردستان
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای برای مدیران هیأت‌های ورزشی این استان به مناسبت روز خبرنگار در اواخر مردادماه جاری خبر داد.

برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای برای هیأت‌های ورزشی کردستان

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان از برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای برای مدیران هیأت‌های ورزشی این استان به مناسبت روز خبرنگار در اواخر مردادماه جاری خبر داد.
برگزاری کارگاه آموزشی سواد رسانه‌ای برای هیأت‌های ورزشی کردستان

مرجع سلامتی

View more posts from this author