برگزاری کنگره ملی شعر حضرت زینب (س) در کرمانشاه

برگزاری کنگره ملی شعر حضرت زینب (س) در کرمانشاه
دبیر اجرایی کنگره ملی شعر حضرت زینب (س) از برگزاری این کنگره طی سوم اردیبهشت ماه سال‌ جاری در کرمانشاه خبر داد.

برگزاری کنگره ملی شعر حضرت زینب (س) در کرمانشاه

دبیر اجرایی کنگره ملی شعر حضرت زینب (س) از برگزاری این کنگره طی سوم اردیبهشت ماه سال‌ جاری در کرمانشاه خبر داد.
برگزاری کنگره ملی شعر حضرت زینب (س) در کرمانشاه

خرید بک لینک

View more posts from this author