برگزاری 2 همایش بزرگ با محوریت انقلابی‌گری و خانواده قرآنی در جهرم

برگزاری 2 همایش بزرگ با محوریت انقلابی‌گری و خانواده قرآنی در جهرم
به همت حوزه فرهنگی اجتماعی سپاه جهرم و همکاری بسیجیان حوزه مقاومت بقیة‌الله(عج) این شهرستان همایش‌های انقلابی‌گری، اقتصاد مقاومتی، جهاد فرهنگی و خانواده قرآنی و مهدوی در جهرم برگزار می‌‌شود.

برگزاری 2 همایش بزرگ با محوریت انقلابی‌گری و خانواده قرآنی در جهرم

به همت حوزه فرهنگی اجتماعی سپاه جهرم و همکاری بسیجیان حوزه مقاومت بقیة‌الله(عج) این شهرستان همایش‌های انقلابی‌گری، اقتصاد مقاومتی، جهاد فرهنگی و خانواده قرآنی و مهدوی در جهرم برگزار می‌‌شود.
برگزاری 2 همایش بزرگ با محوریت انقلابی‌گری و خانواده قرآنی در جهرم

View more posts from this author