بزرگترین فروشگاه رفاه جنوب شرق در بم افتتاح می‌شود

بزرگترین فروشگاه رفاه جنوب شرق در بم افتتاح می‌شود
فرماندار بم گفت: بزرگترین فروشگاه رفاه جنوب شرق کشور همزمان با عید غدیر خم در شهر بم افتتاح می‌شود.

بزرگترین فروشگاه رفاه جنوب شرق در بم افتتاح می‌شود

فرماندار بم گفت: بزرگترین فروشگاه رفاه جنوب شرق کشور همزمان با عید غدیر خم در شهر بم افتتاح می‌شود.
بزرگترین فروشگاه رفاه جنوب شرق در بم افتتاح می‌شود

دانلود موزیک

View more posts from this author