بستک بار دیگر لرزید/ مردم به خیابان‌ها و کوچه‌ها آمده‌اند

بستک بار دیگر لرزید/ مردم به خیابان‌ها و کوچه‌ها آمده‌اند
پس از وقوع زمین‌لرزه 4.8 ریشتری حوالی ساعت 12:13 در بستک، یک زمین‌لرزه 3.3 ریشتری نیز این شهرستان را لرزاند.

بستک بار دیگر لرزید/ مردم به خیابان‌ها و کوچه‌ها آمده‌اند

پس از وقوع زمین‌لرزه 4.8 ریشتری حوالی ساعت 12:13 در بستک، یک زمین‌لرزه 3.3 ریشتری نیز این شهرستان را لرزاند.
بستک بار دیگر لرزید/ مردم به خیابان‌ها و کوچه‌ها آمده‌اند

دانلود نرم افزار

View more posts from this author