بقاع متبرکه استان هرمزگان در شب نیمه شعبان غرق در نور شد

بقاع متبرکه استان هرمزگان در شب نیمه شعبان غرق در نور شد
مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: شب نیمه شعبان که بنا به روایتی بعد از شب‌های قدر اهمیت ویژه‌ای برای آن روایت شده است، مردم هرمزگان با جشن و سرور و استماع بیانات سخنرانان احیا گرفتند.

بقاع متبرکه استان هرمزگان در شب نیمه شعبان غرق در نور شد

مدیرکل اوقاف و امور خیریه هرمزگان گفت: شب نیمه شعبان که بنا به روایتی بعد از شب‌های قدر اهمیت ویژه‌ای برای آن روایت شده است، مردم هرمزگان با جشن و سرور و استماع بیانات سخنرانان احیا گرفتند.
بقاع متبرکه استان هرمزگان در شب نیمه شعبان غرق در نور شد

گوشی موبایل

View more posts from this author