بندرعباس را خاک برد و مسؤولان محیط زیست را خواب…!/خانم ابتکار آیا خاک تنفس کرده‌اید…؟

بندرعباس را خاک برد و مسؤولان محیط زیست را خواب…!/خانم ابتکار آیا خاک تنفس کرده‌اید…؟
خانم ابتکار شما که متولی محیط زیست در کشور هستید جایز نبود در این روزهای بحرانی سفری به استان هرمزگان داشته باشید و از نزدیک ناظر مشکلات عدیده مردم و این بحران اسفناک باشید.

بندرعباس را خاک برد و مسؤولان محیط زیست را خواب…!/خانم ابتکار آیا خاک تنفس کرده‌اید…؟

خانم ابتکار شما که متولی محیط زیست در کشور هستید جایز نبود در این روزهای بحرانی سفری به استان هرمزگان داشته باشید و از نزدیک ناظر مشکلات عدیده مردم و این بحران اسفناک باشید.
بندرعباس را خاک برد و مسؤولان محیط زیست را خواب…!/خانم ابتکار آیا خاک تنفس کرده‌اید…؟

View more posts from this author