بهار سپاهان کمی طولانی‌تر است/ متأسفانه هنوز نتوانستیم بدشانسی را از خودمان دور کنیم

بهار سپاهان کمی طولانی‌تر است/ متأسفانه هنوز نتوانستیم بدشانسی را از خودمان دور کنیم
سرمربی سپاهان گفت: متأسفانه نتوانستیم بدشانسی را از خودمان دور کنیم و امیدوارم در آستانه سال جدید با کنار گذاشتن این بدشانسی‌ها نتایج بهترین کسب کنیم.

بهار سپاهان کمی طولانی‌تر است/ متأسفانه هنوز نتوانستیم بدشانسی را از خودمان دور کنیم

سرمربی سپاهان گفت: متأسفانه نتوانستیم بدشانسی را از خودمان دور کنیم و امیدوارم در آستانه سال جدید با کنار گذاشتن این بدشانسی‌ها نتایج بهترین کسب کنیم.
بهار سپاهان کمی طولانی‌تر است/ متأسفانه هنوز نتوانستیم بدشانسی را از خودمان دور کنیم

خرید بک لینک

View more posts from this author