بهاییان برای ضربه زدن به اسلام و انسانیت وارد میدان شده‌اند/ استعفای حریری نتیجه شکست در پروژه‌هایی چون داعش است

بهاییان برای ضربه زدن به اسلام و انسانیت وارد میدان شده‌اند/ استعفای حریری نتیجه شکست در پروژه‌هایی چون داعش است
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: امروزه عده‌ای نگران حقوق بهاییان هستند ولی اگر به تاریخ آن‌ها بنگرد و کارهای آن‌ها را از نزدیک ببینند، مشاهده می‎کند که این گروه برای ضربه زدن به اسلام و انسانیت وارد میدان شده‌اند.

بهاییان برای ضربه زدن به اسلام و انسانیت وارد میدان شده‌اند/ استعفای حریری نتیجه شکست در پروژه‌هایی چون داعش است

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: امروزه عده‌ای نگران حقوق بهاییان هستند ولی اگر به تاریخ آن‌ها بنگرد و کارهای آن‌ها را از نزدیک ببینند، مشاهده می‎کند که این گروه برای ضربه زدن به اسلام و انسانیت وارد میدان شده‌اند.
بهاییان برای ضربه زدن به اسلام و انسانیت وارد میدان شده‌اند/ استعفای حریری نتیجه شکست در پروژه‌هایی چون داعش است

View more posts from this author