بهره‌برداری از 50 پاسگاه پیش ساخته در کشور تا پایان امسال/ وجود 640 راهدارخانه فعال در کشور

بهره‌برداری از 50 پاسگاه پیش ساخته در کشور تا پایان امسال/ وجود 640 راهدارخانه فعال در کشور
مدیرکل دفتر فنی و امور پیمان‌های سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای از بهره‌برداری از 50 پاسگاه پیش ساخته در کشور تا پایان سال جاری خبر داد.

بهره‌برداری از 50 پاسگاه پیش ساخته در کشور تا پایان امسال/ وجود 640 راهدارخانه فعال در کشور

مدیرکل دفتر فنی و امور پیمان‌های سازمان راهداری و حمل‌و‌نقل جاده‌ای از بهره‌برداری از 50 پاسگاه پیش ساخته در کشور تا پایان سال جاری خبر داد.
بهره‌برداری از 50 پاسگاه پیش ساخته در کشور تا پایان امسال/ وجود 640 راهدارخانه فعال در کشور

View more posts from this author