بهره‌برداری از 62 طرح گازرسانی به مناسبت هفته دولت در کردستان/ 48 روستا گازدار می‌شوند

بهره‌برداری از 62 طرح گازرسانی به مناسبت هفته دولت در کردستان/ 48 روستا گازدار می‌شوند
معاون بهره‌برداری شرکت گاز کردستان گفت: در گرامیداشت هفته دولت 62 طرح گازرسانی در کردستان به بهره‌برداری می‌رسد که برای اجرای آن در مجموع 190 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

بهره‌برداری از 62 طرح گازرسانی به مناسبت هفته دولت در کردستان/ 48 روستا گازدار می‌شوند

معاون بهره‌برداری شرکت گاز کردستان گفت: در گرامیداشت هفته دولت 62 طرح گازرسانی در کردستان به بهره‌برداری می‌رسد که برای اجرای آن در مجموع 190 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
بهره‌برداری از 62 طرح گازرسانی به مناسبت هفته دولت در کردستان/ 48 روستا گازدار می‌شوند

ماشین های جدید

View more posts from this author