بهره‌برداری پروژه‌های آبفای اصفهان با اعتباری بالغ بر 3147 میلیارد ریال

بهره‌برداری پروژه‌های آبفای اصفهان با اعتباری بالغ بر 3147 میلیارد ریال
مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: در هفته دولت 15 پروژه در بخش آب و فاضلاب با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 147 میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

بهره‌برداری پروژه‌های آبفای اصفهان با اعتباری بالغ بر 3147 میلیارد ریال

مدیر عامل شرکت آبفا استان اصفهان گفت: در هفته دولت 15 پروژه در بخش آب و فاضلاب با اعتباری بالغ بر 3 هزار و 147 میلیارد ریال به بهره‌برداری می‌رسد.
بهره‌برداری پروژه‌های آبفای اصفهان با اعتباری بالغ بر 3147 میلیارد ریال

پایگاه خبری مبارز

View more posts from this author