بهره‎برداری 85 پروژه گازرسانی به مناسبت هفته دولت در گلستان

بهره‎برداری 85 پروژه گازرسانی به مناسبت هفته دولت در گلستان
مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: در هفته دولت 85 پروژه گازرسانی در استان گلستان با هزینه‎ای بالغ بر 246 میلیارد ریال به بهره‎برداری خواهد رسید.

بهره‎برداری 85 پروژه گازرسانی به مناسبت هفته دولت در گلستان

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان گفت: در هفته دولت 85 پروژه گازرسانی در استان گلستان با هزینه‎ای بالغ بر 246 میلیارد ریال به بهره‎برداری خواهد رسید.
بهره‎برداری 85 پروژه گازرسانی به مناسبت هفته دولت در گلستان

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author