بیش از یک‌هزار نویسنده قزوینی به مقام معظم رهبری نامه نوشتند

بیش از یک‌هزار نویسنده قزوینی به مقام معظم رهبری نامه نوشتند
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: بیش از یک‌هزار نویسنده این استان به رهبر فرزانه انقلاب پیرامون نامه مهم و پر از محتوای ایشان به جوانان غرب نامه نوشتند.

بیش از یک‌هزار نویسنده قزوینی به مقام معظم رهبری نامه نوشتند

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: بیش از یک‌هزار نویسنده این استان به رهبر فرزانه انقلاب پیرامون نامه مهم و پر از محتوای ایشان به جوانان غرب نامه نوشتند.
بیش از یک‌هزار نویسنده قزوینی به مقام معظم رهبری نامه نوشتند

میهن دانلود

View more posts from this author