بیش از 13 میلیون جوان در آستانه ازدواج هستند

بیش از 13 میلیون جوان در آستانه ازدواج هستند
رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی سازمان بهزیستی گفت: آمار طلاق در کشور رشد 53 درصدی را به همراه داشته است و در حال حاضر بیش از 13 میلیون جوان در آستانه ازدواج هستند.

بیش از 13 میلیون جوان در آستانه ازدواج هستند

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی سازمان بهزیستی گفت: آمار طلاق در کشور رشد 53 درصدی را به همراه داشته است و در حال حاضر بیش از 13 میلیون جوان در آستانه ازدواج هستند.
بیش از 13 میلیون جوان در آستانه ازدواج هستند

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author