بیش از 294 خانوار کرمانی برای دریافت کالابرگ نفت اقدام نکرده‌اند

بیش از 294 خانوار کرمانی برای دریافت کالابرگ نفت اقدام نکرده‌اند
مدیرکل پست استان کرمان گفت: تاکنون 86 هزار و 749 کالابرگ توزیع شده، اما تاکنون 294 هزار و 46 خانوار برای دریافت کالابرگ اقدام نکرده‌اند.

بیش از 294 خانوار کرمانی برای دریافت کالابرگ نفت اقدام نکرده‌اند

مدیرکل پست استان کرمان گفت: تاکنون 86 هزار و 749 کالابرگ توزیع شده، اما تاکنون 294 هزار و 46 خانوار برای دریافت کالابرگ اقدام نکرده‌اند.
بیش از 294 خانوار کرمانی برای دریافت کالابرگ نفت اقدام نکرده‌اند

View more posts from this author