بیش از 800 فعالیت پیشگیری آتش‌نشانی‌ کاشان در سال 94

بیش از 800 فعالیت پیشگیری آتش‌نشانی‌ کاشان در سال 94
مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان، از انجام 872 مورد بررسی، بازدید، صدور تأییدیه ایمنی و علت‌یابی حریق از جمله فعالیت‌های انجام گرفته توسط کارشناسان واحد پیشگیری این سازمان در سال گذشته خبر داد.

بیش از 800 فعالیت پیشگیری آتش‌نشانی‌ کاشان در سال 94

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کاشان، از انجام 872 مورد بررسی، بازدید، صدور تأییدیه ایمنی و علت‌یابی حریق از جمله فعالیت‌های انجام گرفته توسط کارشناسان واحد پیشگیری این سازمان در سال گذشته خبر داد.
بیش از 800 فعالیت پیشگیری آتش‌نشانی‌ کاشان در سال 94

سایت استخدامی

کانون نماز

View more posts from this author