بیمارستان ولی عصر‌(عج) اراک 14 ساعت وضعیت بحرانی پیدا کرد

بیمارستان ولی عصر‌(عج) اراک 14 ساعت وضعیت بحرانی پیدا کرد
رئیس بیمارستان ولی عصر‌(عج) اراک گفت: از ساعت 20 شب گذشته تا 10 صبح امروز 205 بیمار اورژانسی مورد پذیرش قرار گرفتند که این تعداد بیمار بیمارستان را در حالت بحرانی قرار داد.

بیمارستان ولی عصر‌(عج) اراک 14 ساعت وضعیت بحرانی پیدا کرد

رئیس بیمارستان ولی عصر‌(عج) اراک گفت: از ساعت 20 شب گذشته تا 10 صبح امروز 205 بیمار اورژانسی مورد پذیرش قرار گرفتند که این تعداد بیمار بیمارستان را در حالت بحرانی قرار داد.
بیمارستان ولی عصر‌(عج) اراک 14 ساعت وضعیت بحرانی پیدا کرد

ganool review

View more posts from this author