بیکاری فراگیر اساسی‌ترین مشکل چهارمحال و بختیاری است

بیکاری فراگیر اساسی‌ترین مشکل چهارمحال و بختیاری است
معاون توسعه منابع انسانی و امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: معضل اساسی این استان اشتغال و بیکاری فراگیر است و شاهد هستیم که روزانه تعداد زیادی جویای کار به استانداری و سازمان‌های دیگر این استان مراجعه می‌کنند.

بیکاری فراگیر اساسی‌ترین مشکل چهارمحال و بختیاری است

معاون توسعه منابع انسانی و امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: معضل اساسی این استان اشتغال و بیکاری فراگیر است و شاهد هستیم که روزانه تعداد زیادی جویای کار به استانداری و سازمان‌های دیگر این استان مراجعه می‌کنند.
بیکاری فراگیر اساسی‌ترین مشکل چهارمحال و بختیاری است

خبرگزاری مهر

View more posts from this author