تا با شهدا مأنوس نشویم، برگزاری یادواره‌ها تأثیری نخواهد داشت

تا با شهدا مأنوس نشویم، برگزاری یادواره‌ها تأثیری نخواهد داشت
استاد حوزه علمیه مشهد با تأکید بر ضرورت برقراری رابطه با شهدا، تأکید کرد: تا با شهدا مأنوس نشویم، برگزاری یادواره‌ها و مجالس شهدا تأثیری نخواهد داشت.

تا با شهدا مأنوس نشویم، برگزاری یادواره‌ها تأثیری نخواهد داشت

استاد حوزه علمیه مشهد با تأکید بر ضرورت برقراری رابطه با شهدا، تأکید کرد: تا با شهدا مأنوس نشویم، برگزاری یادواره‌ها و مجالس شهدا تأثیری نخواهد داشت.
تا با شهدا مأنوس نشویم، برگزاری یادواره‌ها تأثیری نخواهد داشت

بک لینک رنک 3

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author