تجلیل از خبرنگار فارس به عنوان فعال حوزه راهداری

تجلیل از خبرنگار فارس به عنوان فعال حوزه راهداری
در همایش روز راهداری و مراسم تجلیل از فعالان عرصه حمل و نقل جاده‌‌ای و راهداری کردستان، خبرنگار فارس مورد تقدیر قرار گرفت.

تجلیل از خبرنگار فارس به عنوان فعال حوزه راهداری

در همایش روز راهداری و مراسم تجلیل از فعالان عرصه حمل و نقل جاده‌‌ای و راهداری کردستان، خبرنگار فارس مورد تقدیر قرار گرفت.
تجلیل از خبرنگار فارس به عنوان فعال حوزه راهداری

View more posts from this author