تجلیل از مربیان و رؤسای هیأت‌های ورزش کهگیلویه

تجلیل از مربیان و رؤسای هیأت‌های ورزش کهگیلویه
رئیس اداره ورزش و جوانان کهگیلویه گفت: از 70 مربی و رئیس هیأت‌های ورزش شهرستان تجلیل می‌شود.

تجلیل از مربیان و رؤسای هیأت‌های ورزش کهگیلویه

رئیس اداره ورزش و جوانان کهگیلویه گفت: از 70 مربی و رئیس هیأت‌های ورزش شهرستان تجلیل می‌شود.
تجلیل از مربیان و رؤسای هیأت‌های ورزش کهگیلویه

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author