تجلیل 44 نفر از برترین‌های کنکور 95 در زرند

تجلیل 44 نفر از برترین‌های کنکور 95 در زرند
طی مراسمی، 44 نفر از برترین‌های کنکور 95 شهرستان زرند با حضور مسؤولان تجلیل شدند.

تجلیل 44 نفر از برترین‌های کنکور 95 در زرند

طی مراسمی، 44 نفر از برترین‌های کنکور 95 شهرستان زرند با حضور مسؤولان تجلیل شدند.
تجلیل 44 نفر از برترین‌های کنکور 95 در زرند

View more posts from this author