تجهیزات جدید پزشکی به بیمارستان‌های جهرم اضافه شد

تجهیزات جدید پزشکی به بیمارستان‌های جهرم اضافه شد
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم از اضافه شدن سه دستگاه جدید پزشکی با اعتبار 10 میلیارد ریال به تجهیزات بیمارستان‌های جهرم خبر داد.

تجهیزات جدید پزشکی به بیمارستان‌های جهرم اضافه شد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جهرم از اضافه شدن سه دستگاه جدید پزشکی با اعتبار 10 میلیارد ریال به تجهیزات بیمارستان‌های جهرم خبر داد.
تجهیزات جدید پزشکی به بیمارستان‌های جهرم اضافه شد

خرید بک لینک

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author